Berichten uit het lab

Even voorstellen: Ids

By februari 13, 2023 No Comments

Begin februari 2023 is er weer een nieuw gezicht bij Natuurverdubbelaars bijgekomen! Ids Biemans werkt als stagiair als afronding van zijn Master Biobased Sciences aan de Wageningen Universiteit. Tijdens zijn Master heeft hij zich zowel verdiept in gewasfysiologie als de agrarische economie. In zijn Bachelor biologie heeft hij ook kennis opgedaan over ecologie. Bij de Natuurverdubbelaars zal hij werken aan verschillende projecten die betrekking hebben tot het berekenen van de waarde van natuurinclusieve landbouw. Een van deze voornaamste projecten is in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit om te onderzoeken welke gewassen het meest rendabel zijn om de bodemkwaliteit te verbeteren. Ids heeft tijdens zijn studies kennisgemaakt met verschillende disciplines en wil hier graag zijn verschillende perspectieven samenbrengen.