Berichten uit het lab

Even voorstellen: Daria, Giacomo en Jitske

By oktober 10, 2023 No Comments

Afgelopen periode zijn drie stagiairs gestart bij De Natuuverdubbelaars! We stellen ze graag aan jullie voor (op de volgorde van links naar rechts op de foto).

Daria Selyavina volgde een bachelorprogramma in Politieke Wetenschap met een minor in Economie en Duurzaamheid aan de UvA en rondde onlangs haar masterprogramma Environment and Resource Management af aan de VU Amsterdam. Begin september is ze begonnen met haar stage bij De Natuurverdubbelaars. Ze is geïnteresseerd in het vergroenen van de financiële sector en natuurpositieve initiatieven en werkt dan ook aan projecten gericht op het in kaart brengen van geldstromen voor natuur en biodiversiteit. Daria’s visie voor de toekomst is er een waar mensen in harmonie leven met de natuur, waar ecosystemen floreren en biodiversiteit bloeit.

Giacomo Bauer rondt momenteel zijn masterprogramma in Environmental Science af, met een focus op beleid en economie, aan de Wageningen Universiteit. Hij is in september 2023 begonnen als stagiair bij de Natuurverdubbelaars, waar hij financiële stromen analyseert om beter te begrijpen hoeveel geld er overheden en private partijen besteden aan natuur en biodiversiteit. Giacomo’s interesses zijn het begrijpen van de rol van private actoren in de rechtvaardige duurzame transitie en te begrijpen hoe economieën kunnen veranderen om bij te dragen aan een meer rechtvaardige wereld.

Sinds september is Jitske Elzinga begonnen als stagiair bij De Natuurverdubbelaars. Het maakt deel uit van haar masterprogramma Forest and Nature Conservation aan de Wageningen University. Met haar interesse in natuurherstel en het veranderen van de manier waarop de meeste mensen de waarde van natuur onderschatten, sluit De Natuurverdubbelaars perfect aan bij haar interesses. Ze zal werken aan het Greener.Land-project, waar ze zich bezig zal houden met de inhoud van de Greener.Land-website, zoals de interventies voor landschap herstel voor over de hele wereld. Daarnaast zal ze deelnemen aan andere projecten voor het vergroenen van steden. Ze is enthousiast over de kans om haar theoretische kennis in de praktijk te brengen en te werken aan een betere wereld, waar mens en natuur hand in hand gaan.