Rositsa Davidova

Proactief en ambitieus. Rositsa gelooft dat de wisselwerking tussen sociale integratie, milieubescherming en beleidsvorming cruciaal is voor succesvol natuurherstel en -behoud. Ze heeft een achtergrond in bestuur, economie en ontwikkeling en volgt momenteel een master in industriële ecologie. Rositsa gelooft dat systeemdenken cruciaal is bij het benaderen van complexe uitdagingen vanuit verschillende invalshoeken. Bij De Natuurverdubbelaars werkt ze aan het Greener.LAND platform, met een focus op landschapsherstel.