Factsheet reststromen tuinbouw tot biobased bouwmateriaal

Klant:Building Balance

CategorieLandelijk Gebied

Bij de teelt van groenten in kassen, zoals tomaten en paprika, komt restmateriaal vrij. Momenteel wordt dit restmateriaal grotendeels gecomposteerd of verbrand, terwijl het ook geschikt is om bouwmateriaal van te maken. Van deze stengels kan namelijk plaatmateriaal gemaakt worden.

We brachten in kaart wat het verdienvermogen is van het verwaarden van deze reststromen tot bouwmateriaal, in opdracht van Alba Concepts en Building Balance. Uit het onderzoek blijkt dat op dit moment geen tot zeer weinig hoogwaarde verwerking plaatsvindt van deze reststromen. Momenteel wordt zelfs betaald voor het afvoeren van deze reststromen. Het verwerken tot bouwmateriaal is een hoogwaardiger toepassing en verdient daarmee de voorkeur boven compostering en verbranding volgens de verwaardingspiramide.

Er is wel interesse vanuit de industrie voor het verwaarden van het restmateriaal. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het verwerken van reststroment tot bouwmateriaal wenselijk. Tijdens de teelt van de gewassen wordt namelijk CO2 opgeslagen in de biomassa. Waar deze weer vrijkomt bij compostering of verbranding, wordt deze bij verwerking tot biobased bouwmateriaal langdurig vastgelegd in het materiaal. Hiermee wordt dus koolstof voor lange tijd uit de atmosfeer gehouden en levert de verwerking een bijdrage aan het klimaat.

Geïnteresseerd in het rapport? Het is te downloaden door op de afbeelding hiernaast te klikken.

Terug Naar Andere Projecten