Berichten uit het labGreen financeGroen in de stad

Testlab nieuw bos en tiny houses

By december 6, 2018 februari 22nd, 2021 No Comments

Hoe mooi is het om nieuwe natuur en bos te kunnen realiseren door de functiecombinatie met kleine huisjes? Dat woningbouw niet ten koste gaat van natuur, maar juist natuur toevoegt.

Daarvoor zoeken we koplopergemeenten die willen verkennen of dit in hun gemeente kan en mee willen doen in de Community of practise. Met deze gemeenten wordt een quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden!

Doe ook mee met deze samenwerking van het ministerie van EZK, Staatsbosbeheer, IMI, Natuurverdubbelaars en o.a. Tiny House NL en verken de mogelijkheden om op eigen grondposities, compensatieprojecten of landbouwgrond geschikt is voor transitie naar natuur en verken ook de financiële, juridische en bestuurlijke mogelijkheden.

De voordelen op een rij:

  • Extra bos levert een forse bijdrage aan natuur- en klimaatdoelen (52.000 ha natuur en CO2-opslag); daarnaast draagt bos bij aan houtproductie, biodiversiteit, recreatie, filteren van fijnstof, reductie van hittestress en gezondheid;
  • Kleine huisjes zijn voor een brede doelgroep interessant, zoals starters, ouderen en zorg en zijn snel realiseerbaar en duurzaam;
  • Het omzetten van landbouwgrond naar natuur, biedt nieuwe perspectieven voor agrarisch ondernemers of stoppende boeren zonder bedrijfsopvolger (24.000) die op hun erf kunnen blijven wonen;
  • De business case is grotendeels met privaat geld. Gemeenten kun nieuwe natuur en kleine huisjes eenvoudig mogelijk maken via experimenten, een aanjaagbudget en/ of bestemmingsplanwijzigingen.

Het “Testlab nieuw bos en tiny houses” is een initiatief van De Natuurverdubbelaars en het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie, in samenwerking met Tiny House Nederland, Staatsbosbeheer en Link in Green.