By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Projecten: Natuurlijk kapitaal in balans

Natuurlijk kapitaal in balans

Voor provincie Overijssel staat het ‘benutten, beleven en beschermen’ van natuur centraal. Inzicht in de economische waarde van natuur kan leiden tot synergie tussen economie en natuur. Voor het project Natuurlijk Kapitaal in Balans is de waarde van natuur voor de agrarische sector, de vrijetijdseconomie en de maakindustrie door De Natuurverdubbelaars in kaart gebracht.

In samenwerking met Geodan hebben we datasets en verschillende wetenschappelijke modellen gebruikt om kaarten te maken die meer informatie geven over onderwerpen als natuurlijke plaagbestrijding, bodemkoolstofopslag, hittestress op bedrijventerreinen en biomassavoorraden. Daarnaast is er samengewerkt met sectorambassadeurs en ondernemers om een plan te maken de voorbeelden in de praktijk toe te passen.

Het eindproduct is een aantal inspirerende vouwkaarten geworden. Hierop zijn verschillende plattegronden van Overijssel te zien zijn in combinatie met ervaringen van koplopers, best practices en opstapjes waarmee ondernemers zelf aan de slag kunnen gaan. De nadruk in de vouwkaarten ligt op het handelingsperspectief, zodat ondernemers zelf inspirerende voorstellen in handen hebben waarbij natuur centraal staat en de ondernemer er economisch op vooruit gaat. De kansen voor ondernemers om nog een stap te zetten naar een meer divers landschap en natuurlijker bedrijf zijn veelzijdig. Onderscheiden met biodiversiteit staat centraal in het eindproduct. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de toevoeging van een bloeiende akkerrand of een houtwal, het veranderen van een volledig geasfalteerd bedrijventerrein tot een groene oase, of de omslag van een reguliere camping naar een natuurcamping!