By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Projecten: Innovatief Ondernemen met Natuur

Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur

HAS Hogeschool heeft samen met Provincie Noord-Brabant een lectoraat in het leven geroepen rondom Innovatief Ondernemen met Natuur. Het doel van dit lectoraat is het ontwikkelen van kennis over verdienmodellen voor nieuwe, subsidie-arme natuur. Daan en Erwin, oprichters van De Natuurverdubbelaars, zijn per 1 januari 2016 benoemd tot lectoren aan HAS Hogeschool.

Bij De Natuurverdubbelaars zijn we er van overtuigd dat natuur en economie elkaar niet in de weg staan, maar elkaar juist kunnen versterken. Dit komt ook tot uiting binnen dit onderzoeksprogramma, waarbij de focus ligt op (natuurinclusieve) landbouw. In het lectoraat worden verschillende manieren onderzocht waarop boeren meer kunnen doen voor natuur en tegelijkertijd meer kunnen verdienen: een goede boterham met natuur. In de vier jaar van het lectoraat wordt er onderzoek gedaan aan de hand van concrete, zichtbare projecten samen met ondernemers. Vanuit de HAS werken verschillende docent-onderzoekers mee aan deze onderzoeksprogramma's. Daarnaast heeft het lectoraat een voortrekkersrol om de nieuwe kennis en inzichten door te vertalen naar het reguliere onderwijs.

Een goede boterham met natuur

In het kader van de Inaugurele rede is het boekje "Een goede boterham met natuur" verschenen, waarin we de belangrijkste thema's van het lectoraat beschrijven en onze kijk op kansen en (on)mogelijkheden.
Een-goede-boterham-met-natuur-web_ready