By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Verdienmodellen voor het veenweidegebied

In opdracht van De Graafstroom heeft De Natuurverdubbelaars verkennend onderzoek gedaan naar verdienmodellen die kunnen bijdragen aan het tegengaan van bodemdaling. Hierbij hebben we gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders en de contouren geschetst van de business cases van verschillende mogelijkheden om bodemdaling tegen te gaan, zoals business as usual, peilfixatie en onderwater-drainage. Dit project was onderdeel van de nu opgerichte Groene Cirkel “Kaas en bodemdaling”.

Opdrachtgever
De Graafstroom
Categorieën