By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Diensten & werkvelden

Landelijk gebied

Natuur-inclusieve landbouw of landbouw-inclusieve natuur. Landbouw en natuur zijn sterk met elkaar verbonden, maar zijn jarenlang beleidsmatig gescheiden. De landbouw is steeds grootschaliger geworden en de biodiversiteit is de afgelopen jaren flink gedaald. Tegelijkertijd plukken economisch gezien veel boeren niet de vruchten van de schaalvergroting. Wij werken aan een transitie in de landbouw en aan modellen waarbij meer doen voor natuur ook meer geld verdienen kan betekenen: hoe verdien je een goede boterham met natuur? Hierbij richten we ons op modellen die niet van subsidie afhankelijk zijn.

A Nieuwe verdienmodellen
Wij ontwikkelen voor en met ondernemers nieuwe verdienmodellen.

B Beleidsontwikkeling
Hoe kun je als overheid deze transitie versnellen?

Daan Groot en Erwin van Woudenberg zijn als lector "Innovatief Ondernemen met Natuur" aan HAS Hogeschool verbonden, waar zij leiding geven aan een onderzoeksprogramma gericht op nieuw verdienmodellen voor het landelijk gebied, onder meer door middel van natuur-inclusieve landbouw.

Bekijk hier onze projecten omtrent landelijk gebied

Case studies

Toekomst voor de Bovenkerkerpolder

De Natuurverdubbelaars heeft verschillende manieren om subsidievrij weidevogelbeheer in de Bovenkerkerpolder toe te passen doorgerekend.

Sturen met natuur

De Natuurverdubbelaars heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het verkopen van ecosysteemdiensten binnen Nederland.

Groen in de stad

Wereldwijd worden steden de belangrijkste plekken waar geleefd gaat worden. Niet alleen mensen, ook dieren voelen zich steeds vaker thuis in de stedelijke omgeving. Hiermee is het vergroenen van steden en dorpen een prioriteit geworden om de wereldwijde afname van biodiversiteit te doen keren. Daarnaast betekent een groene stedelijke omgeving een gezonde omgeving. Een omgeving die bestand is tegen extremere weersomstandigheden (klimaatadaptatie). Hoe gaan we deze groene stad van de toekomst inrichten? En hoe gaan we de verschillende baten verwaarden zodat we met elkaar gaan betalen voor deze uitdaging? De Natuurverdubbelaars heeft er zijn ideeën bij en oplossingen voor.

A. Groen Geld Atelier
Genoeg groene ideeën en ambities in uw organisatie. Dat natuur en groen economische waarde vertegenwoordigen is u misschien wel duidelijk (zie ook TEEB-stad). De volgende vraag blijft echter altijd: wie gaat voor deze waarden betalen? In het Groen Geld Atelier organiseren we de verkenning naar werkende verdienmodellen voor de groene stad.
Door middel van workshops, procesbegeleiding en een ondersteunende studie gaan we met elkaar op zoek naar hoe aandeelhouders kunnen bijdragen aan het financieren van meer groen in uw omgeving. Wij bieden deze diensten en inzichten ook in light-versie aan in de vorm van een ‘Masterclass Urban Green’.

B. Kwartiermaker / Inspratiegevers / Dagvoorzitter / Workshopbegeleider
Hoe krijg je energie op een groen project of tijdens een bijeenkomst? Hoe vertaal je inspiratie tot concrete acties? En hoe krijgt u uw aandeelhouders mee, zoals de directie, bewoners of het politieke bestuur, bij een groene opgave? De Natuurverdubbelaars heeft ruime ervaring in het begeleiden van bijeenkomsten, brainstorms, werkateliers en langdurige verkenningen waarbij een groenere leefomgeving centraal staat.

Daarnaast worden we door ons innovatief gedachtengoed vaak gevraagd voor strategiebijeenkomsten, congressen of andere bijeenkomsten waarbij nieuwe perspectieven op groen en natuur nodig zijn.

Maatwerk
Geen mens of organisatie is hetzelfde. Daarom bieden wij alleen maatwerk aan. Benader ons met info@natuurverdubbelaars.nl en we komen vrijblijvend een kop koffie drinken.

Bekijk hier onze projecten op het gebied van groen in de stad

Case studies

teeb.stad

De Natuurverdubbelaars heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de online omgeving van teeb.stad en de bijeenkomsten inhoudelijk ondersteund.

Factsheet Groen in de Stad

Bedrijven & supply chains

Veel bedrijven zijn al actief aan de slag met duurzaamheid, bijvoorbeeld met duurzame energie en uitstoot van klimaatgassen over het tegengaan van afval of waterverspilling. Wat ons betreft gaat duurzaamheid verder. Het klimaat is belangrijk, maar slechts een onderdeel van een bredere visie op duurzaamheid. Afval en energie zijn van belang, maar alleen vanwege de impact die ze hebben op de thema's die er echt toe doen. Wij onderscheiden 7 belangrijke thema's: Biodiversiteit, Bodem, Klimaat, Waterverbruik, Waterkwaliteit, Luchtkwaliteit, (Verandering van) Landgebruik. Tezamen vormt dit een driehonderdzestig graden perspectief op duurzaamheid.

Error: invalid imagelinks database record

Wij helpen bedrijven hierbij en laten zien hoe zij écht duurzaam kunnen zijn. Hierbij gaan we praktisch te werk: wat kost investeren in duurzaamheid en wat levert het op?

A Duurzaamheidsbeleid
Wij helpen organisaties met het ontwikkelen en implementeren van duurzaamheidsbeleid op het vlak van biodiversiteit.

B Natural Capital Accounting
Als Technical Advisor van het Natural Capital Protocol kunnen wij bedrijven helpen met het in kaart brengen van hun relatie met natuurlijk kapitaal en biodiversiteit.

Bekijk hier onze projecten op het gebied van bedrijven en supply chains

Case study

Biodiversiteitsstrategie Royal A-ware

De Natuurverdubbelaars heeft het biodiversiteitsprogramma van Royal A-ware ontwikkeld.

Landschapsherstel

Landschapsherstel is het thema voor het volgende decennium. Niet voor niets staat de VN op het punt om 2021-2030 uit te roepen tot "the Decade of Ecosystem Restoration". De Natuurverdubbelaars hebben uitgebreide ervaring op het gebied van landschapsherstel programma's.

A Ontwerp
Wij helpen om al bij het ontwerp van een landschapsherstel project ecologie en economie met elkaar te verbinden. Op deze manier ontstaan projecten die een positieve sociaal-economische impact opleveren in het verlengde van een positieve ecologische impact.

B Sustainable Land Management-practices
Ecosystemen degraderen onder druk van economische 'drivers'. Wij zorgen er binnen projecten voor dat er ná het landschapsherstel een landschap staat waar de belangrijkste economische 'drivers' het landschap in stand houden en zelfs versterken. Hierbij kijken we naar opbrengstverbetering, diversificatie, toegevoegde waarde creatie en koppelingen aan supply chain partners.

C Financiering
Hoewel landschapsherstel vaak hoofdzakelijk met geef-geld wordt gefinancierd, werken wij aan verschillende financieringsconstructies om hier privaat geld aan te koppelen en 'bankable' business cases te ontwikkelen. Blended Finance, Outcome Payments, Payments for Ecosystem Services, First Loss, Junior Loans; wellicht zijn het termen die doen duizelen, maar wij weten onze weg en komen met creatieve maar robuuste constructies.

Bekijk hier onze projecten op het gebied van landschapsherstel

Case study

Justdiggit

Justdiggit heeft een missie: cooling down the planet. Wij helpen ze daarbij.

Workshops

Impact maken betekent mensen in beweging weten te krijgen. Om dit doel te bereiken hebben De Natuurverdubbelaars een aantal trainingen en workshops ontwikkeld voor professionals werkzaam in de groen-blauwe sector. Onze trainingen en workshops worden in-company aangeboden. Naast maatwerk bieden we de volgende vier standaard trainingen en workshops aan:

Urban Green Finance Game

Hoe ziet het verdienmodel er uit voor het vergroenen van stedelijke gebieden? En waarom is het zo moeilijk om stakeholders mee te laten betalen aan dit dergelijke groene verdienmodellen? Door middel van een uniek rollenspel voor een specifieke casus ervaar jij hoe we van dromen over groene steden en dorpen terug gaan naar de realiteit. Pas als je je zelf verplaatst in een ander worden barrières en kansen pas namelijk écht duidelijk. En dat is de basis om vervolgens echte stappen met impact te maken.

Masterclass Biodiversity & Business

Hoe heb je als bedrijf een impact op en afhankelijkheid van biodiversiteit? Naast antwoord op deze vraag spijkeren we je in één dag bij over de belangrijkste trends en tools als het gaat om biodiversiteit en bedrijven. Aandacht is daarbij vooral om van informatie naar actie over te gaan. Hoe kan jij binnen jouw organisatie het verschil maken en aan de slag gaan naar positieve impact?

Groen in de Stad

Als gemeente wil je meer groen/blauw realiseren. Uiteraard in afstemming met overige afdelingen, bestuurlijk draagvlak en actieve betrokkenheid van overige stakeholders. Het liefst zoek je naar groen-blauwe oplossingen die naast goed voor de biodiversiteit ook bijdragen aan andere maatschappelijke opgaven. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijke gemeente om te recreëren. Waar begin je met het vormen of uitbouwen van een groene strategie? En hoe maak je hierbij gebruik van al bestaande ambities, programma's en projecten? De Natuurverdubbelaars geven je zowel de inspiratie als handvatten om stappen te zetten.

Impactvol presenteren

Binnen de duurzaamheids/groen-blauwe sector moet je vaak complexe informatie overbrengen  op je publiek, klanten of collega’s. Hoe zorg je dat de boodschap aankomt? En wat zijn manieren om te zorgen dat mensen na jouw verhaal tot handelen overgaan?

In deze training behandelen we in ieder geval de volgende componenten:

  • Ken je doelgroep! Wat zijn de triggers en barrières van jouw publiek?
  • Van informatie naar verhaal; de kracht van storytelling en storyboarding
  • Manieren en structuren van informatie brengen
  • Do's and don'ts van presenteren
  • Van verhaal naar actie; hoe zorg je voor beweging en follow-up?

Deze training spitst zich toe op mondeling communiceren (presenteren, pitches) maar kan aangepast worden aan overige vormen van communiceren. Naast een goede dosis theorie ga je als deelnemer vooral ook veel zelf aan de slag. Door voortdurende feedback van de overige deelnemers ga jij straks naar huis met een lading aan zelfkennis en tips om nog beter te worden in jouw verhaal overbrengen.

Deze training wordt uitgevoerd door Tom Kools - voormalig trainer van docenten, gecertificeerd facilitator en project manager bij De Natuurverdubbelaars.